Aktualności

33 dniowe rekolekcje Jedno Serce!

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12,1)

Żyjemy w szczególnym czasie, w którym Bóg ukazuje nam, że te słowa z Apokalipsy św. Jana spełniają się na naszych oczach. To czas Maryi, z którą Bóg podzielił się panowaniem nad ziemią i niebem. I to właśnie Ona została nam dana pod krzyżem za Matkę i Ona chce być nią w całej pełni. Jej została powierzona misja, aby tak nas kształtować, żebyśmy mieli Serce Jezusa.

„Taka jest wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.”
Św. Bernard

Zapraszamy Cię na drogę poznania i oddania się Maryi, aby Ona wprowadziła Cię w zjednoczenie z Jezusem w Twoim życiu, abyś mógł odnieść zwycięstwo nad Nieprzyjacielem i wszystkimi przeciwnościami w Twoim życiu.

„Jedno Serce” – to jasne wskazanie, że chodzi tylko o Jedno jedyne Serce Jezusa. Taka właśnie jest Maryja. Jej chodzi o jedność z Sercem Jej Syna. We wszystkim. W Sercu Jezusa i Maryi jest wszystko. Tylko Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a pośrednictwo Maryi jest podporządkowane Jemu we wszystkim. Nie ma krótszej drogi do Serca Jezusa, niż przez Serce Maryi. Ostatecznie chodzi o to, by dzięki Niej, nasze małe serca, stały się jak Jego Serce.

Ks. Marcin Modrzyński wyjaśnia, jak wziąć udział w rekolekcjach JEDNO SERCE od 29 listopada!

Opcje są cztery:
– strona www.jednoserce.org
– kanał yt „Miłujcie się!”
– profile fb „Jedno Serce” oraz „Miłujcie się!”
– aplikacje na systemy „Android” i „iOS”
POSŁUCHAJCIE I PODAJCIE DALEJ!

Chcemy rozpocząć rok 2020 razem z Maryją, aby 1 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpocząć nowy etap życia z Nią. Dla każdego to będzie wyjątkowy czas. 29 listopada rozpoczynamy 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do tego momentu.
Maryja zaprasza też Ciebie.

KONTAKT

kontakt@jednoserce.org