MODLITWA KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY
W INTENCJI ZAŻEGNANIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już
nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

S.O.S. DLA ZIEMI ŚWIĘTEJ

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera ok. 60 chrześcijańskich rodzin z Betlejem i najbliższej okolicy. Nabywając wykonane przez nich rękodzieło, nie tylko możemy obdarować kogoś bliskiego pięknym i oryginalnym prezentem czy udekorować swój dom, ale również pomagamy w ten sposób godnie żyć naszym siostrom i braciom w Ziemi Świętej. Wspieramy ich pracę i umożliwiamy utrzymanie. Dzięki prowadzonej przez PKWP kampanii „S.O.S. dla Ziemi Świętej”, chrześcijanie mają też świadomość, że jest ktoś, kto o nich pamięta. Nasze wsparcie jest dla nich bardzo ważne

NAJNOwsze wiadomości

Zobacz wszystkie wiadomości

Porządek mszy świętych

Strzyżewo Kościelne

Poniedziałek - 17:00
-
Środa - 17:00
-
Piątek - 17:00
Sobota - 09:00
Niedziela - 08:00; 11:00

Jankowo Dolne

-
Wtorek - 17:00
-
Czwartek - 17:00
-
Sobota - 17:00
Niedziela - 09:30

NABOŻEństwa

 

Poniedziałek: Na zakończenie Mszy św. – modlitwa do św. Antoniego Padewskiego


 Wtorek: Po Mszy św. – nabożeństwo do św. Judy Tadeusza


 Środa: Po Mszy św. – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(przed Mszą św. można wrzucać prośby, 
podziękowania do koszyka w kościele)


 

W cyklu MIESIęcznym

Pierwszy czwartek miesiąca:

Spowiedź św. w Jankowie Dolnym od godz. 16.15

Po Mszy św. nabożeństwo w intencji powołań


Pierwszy piątek miesiąca:

Posługa sakramentalna u chorych od godz. 8.00

Spowiedź św. w Strzyżewie Kościelnym od godz. 16.15

Po Mszy św. nabożeństwo do Serca Pana Jezusa


Pierwsza sobota miesiąca:

Po Mszy św. o godz. 9.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny


Druga niedziela miesiąca:

Msza św. w intencji zmarłych podanych w tzw.“Wymieniankach rocznych”, godz. 9.30 kościół w Jankowie Dolnym; godz. 11.00 kościół w Strzyżewie Kościelnym
(od XII 2019 r)

Dowiedz się więcej na temat naszych parafii

Strzyżewo Kościelne

Jankowo Dolne

SAKRAMENTY

PRZYJMUJE SIĘ W SWOJEJ PARAFII ZAMIESZKANIA, NA PRZYJĘCIE POZA PARAFIĄ WYMAGANA JEST ZGODA PROBOSZCZA

CHRZEST ŚWIĘTY:

Zgłaszamy w ciągu 2 tygodni od urodzenia dziecka i dostarczamy dokumenty:

Akt urodzenia dziecka z USC

Dane osobowe rodziców chrzestnych

Zaświadczenia z parafii

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (SPOWIEDŹ):

W dni powszednie 20 min. przed Mszą św.

I Komunia Święta:

W pierwszą niedzielę maja każdego roku 

Przyjmują uczniowie kl. 3 SP 

SAkrament bierzmowania:

Przygotowanie trwa 2 lata (początek w kl. 8 SP)

Sakrament przyjmują uczniowie kl. I ponadpodstawowej

SAkrament małżeństwa:

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu, składając następujące dokumenty: 

Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Metrykę chrztu św. z datą wystawienia nie przekraczającą sześciu miesięcy do zawarcia sakramentu małżeństwa

Ostatnie świadectwo katechizacji (tylko do wglądu)

Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej 
(zapisy dla ukończenia katechezy: narzeczeni.archidiecezja.pl )

Dowód osobisty

Zaświadczenie o spotkaniach z doradcą życia małżeńskiego i rodzinnego

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:

W Dzień Chorych 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes

W pierwszy piątek miesiąca w czasie odwiedzin chorych, od godz. 8.00

Na wezwanie

POGRZEB:

Pogrzeb zgłaszamy niezwłocznie po śmierci zmarłego, by ustalić termin ceremonii
(najlepiej telefonicznie). 

Wymagane dokumenty to: 

Akt zgonu USC

Karta zgonu wystawiona przez lekarza (dla administratora cmentarza)

Zaświadczenie od kapelana o przyjęciu sakramentów

EWANGELIA NA DZIŚ

ŚLEDŹ NASZEGO FACEBOOKA:

ks.Huebner

Proboszcz

Ks. Sebastian Huebner

Telefon

61 / 427 - 13 - 41
+48 539-605-078

E - Mail

parafia.strzyzewo(at)gmail.com
parafia.jankowo(at)gmail.com

Uwaga! Przed wysłaniem wiadomości prosimy o zastąpiene w adresie „(at)” małpą: @ 

Biuro parafialne

Dla obu Parafii w Strzyżewie Kościelnym

Czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św. ok. godz. 18.00 (przez godzinę) oraz w soboty po Mszy św. porannej ok. godz. 10.00 (przez godzinę). W ważnych sprawach, po umówieniu telefonicznym z ks. Proboszczem.

*Dodatkowo należy sprawdzić w ogłoszeniach danego tygodnia, czy nie nastąpiły jakieś zmiany.

Adres Biura parafialnego

Strzyżewo Kościelne 5, 62-200 Gniezno

Konto bankowe

91 2490 0005 0000 4530 7887 7001

DOJAZD:

Parafia w Strzyżewie Kościelnym:

Parafia w Jankowie Dolnym: