MODLITWA KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY
W INTENCJI ZAŻEGNANIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już
nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

WSPOMNIENIE Nawiedzenia
obrazu MB Jasnogórskiej

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NAJNOwsze wiadomości

Zobacz wszystkie wiadomości

Porządek mszy świętych

Strzyżewo Kościelne

Poniedziałek - 17:00
-
Środa - 17:00
-
Piątek - 17:00
Sobota - 09:00
Niedziela - 08:00; 11:00

Jankowo Dolne

-
Wtorek - 17:00
-
Czwartek - 17:00
-
Sobota - 17:00
Niedziela - 09:30

NABOŻEństwa

 

Poniedziałek: Na zakończenie Mszy św. – modlitwa do św. Antoniego Padewskiego


 Wtorek: Po Mszy św. – nabożeństwo do św. Judy Tadeusza


 Środa: Po Mszy św. – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(przed Mszą św. można wrzucać prośby, 
podziękowania do koszyka w kościele)


 

W cyklu MIESIęcznym

Pierwszy czwartek miesiąca:

Spowiedź św. w Jankowie Dolnym od godz. 16.15

Po Mszy św. nabożeństwo w intencji powołań


Pierwszy piątek miesiąca:

Posługa sakramentalna u chorych od godz. 8.00

Spowiedź św. w Strzyżewie Kościelnym od godz. 16.15

Po Mszy św. nabożeństwo do Serca Pana Jezusa


Pierwsza sobota miesiąca:

Po Mszy św. o godz. 9.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny


Druga niedziela miesiąca:

Msza św. w intencji zmarłych podanych w tzw.“Wymieniankach rocznych”, godz. 9.30 kościół w Jankowie Dolnym; godz. 11.00 kościół w Strzyżewie Kościelnym
(od XII 2019 r)

Dowiedz się więcej na temat naszych parafii

Strzyżewo Kościelne

Jankowo Dolne

SAKRAMENTY

PRZYJMUJE SIĘ W SWOJEJ PARAFII ZAMIESZKANIA, NA PRZYJĘCIE POZA PARAFIĄ WYMAGANA JEST ZGODA PROBOSZCZA

CHRZEST ŚWIĘTY:

Zgłaszamy w ciągu 2 tygodni od urodzenia dziecka i dostarczamy dokumenty:

Akt urodzenia dziecka z USC

Dane osobowe rodziców chrzestnych

Zaświadczenia z parafii

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (SPOWIEDŹ):

W dni powszednie 20 min. przed Mszą św.

I Komunia Święta:

W pierwszą niedzielę maja każdego roku 

Przyjmują uczniowie kl. 3 SP 

SAkrament bierzmowania:

Przygotowanie trwa 2 lata (początek w kl. 8 SP)

Sakrament przyjmują uczniowie kl. I ponadpodstawowej

SAkrament małżeństwa:

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu, składając następujące dokumenty: 

Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Metrykę chrztu św. z datą wystawienia nie przekraczającą sześciu miesięcy do zawarcia sakramentu małżeństwa

Ostatnie świadectwo katechizacji (tylko do wglądu)

Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej 
(zapisy dla ukończenia katechezy: narzeczeni.archidiecezja.pl )

Dowód osobisty

Zaświadczenie o spotkaniach z doradcą życia małżeńskiego i rodzinnego

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:

W Dzień Chorych 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes

W pierwszy piątek miesiąca w czasie odwiedzin chorych, od godz. 8.00

Na wezwanie

POGRZEB:

Pogrzeb zgłaszamy niezwłocznie po śmierci zmarłego, by ustalić termin ceremonii
(najlepiej telefonicznie). 

Wymagane dokumenty to: 

Akt zgonu USC

Karta zgonu wystawiona przez lekarza (dla administratora cmentarza)

Zaświadczenie od kapelana o przyjęciu sakramentów

EWANGELIA NA DZIŚ

ŚLEDŹ NASZEGO FACEBOOKA:

Kontakt

ks.Huebner

Proboszcz

Ks. Sebastian Huebner

Telefon

61 / 427 - 13 - 41
+48 539-605-078

E - Mail

parafia.strzyzewo(at)gmail.com
parafia.jankowo(at)gmail.com

Uwaga! Przed wysłaniem wiadomości prosimy o zastąpiene w adresie „(at)” małpą: @ 

Biuro parafialne

Dla obu Parafii w Strzyżewie Kościelnym

Czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św. ok. godz. 18.00 (przez godzinę) oraz w soboty po Mszy św. porannej ok. godz. 10.00 (przez godzinę). W ważnych sprawach, po umówieniu telefonicznym z ks. Proboszczem.

*Dodatkowo należy sprawdzić w ogłoszeniach danego tygodnia, czy nie nastąpiły jakieś zmiany.

Adres Biura parafialnego

Strzyżewo Kościelne 5, 62-200 Gniezno

Konto bankowe

91 2490 0005 0000 4530 7887 7001

DOJAZD:

Parafia w Strzyżewie Kościelnym:

Parafia w Jankowie Dolnym: