Wspólnoty Żywego Różańca
przy parafii p.w. Zwiastowania NMP
w Strzyżewie Kościelnym
i p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
w Jankowie Dolnym

OGÓLNE INFORMACJE

Żywy różaniec jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez bł. Paulinę Jaricot (1799 – 1862) w Lyonie,
we Francji.
Ma charakter modlitewny a jego celem jest, według założycielki, wspomaganie działań misyjnych Kościoła.
Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób,
obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez papieża Jana Pawła II – 20 osób,
które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc.
Kiedy wszystkie osoby należące do jednej róży wypełniają swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy
do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca,
to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach
i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej.
Parafialna Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną,
tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe czy światowe. Żywy Różaniec ma swoją strukturę.
Na czele jednej dwudziestoosobowej róży stoi zelator.
Nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa kapłan – opiekun danej wspólnoty.  

W parafii Strzyżewo Kościelne Żywy Różaniec istniał już przed laty, ale na nowo wznowił swoją działalność 28 listopada 2021r. Głównym zadaniem tej wspólnoty zaraz po jej reaktywowaniu, było współprzygotowanie parafii na peregrynację kopi cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w lutym 2023 roku.
Patronką tej wspólnoty jest św. Bernadeta Soubirous – wizjonerka Matki Bożej w Lourdes (wspomnienie liturgiczne: 16 kwietnia).

Natomiast w parafii Jankowo Dolne – Żywy Różaniec powstał jako zupełnie nowa wspólnota i jako owoc duchowy peregrynacji kopi cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 2023 roku. Wspólnota ta zainaugurowała swoją działalność dnia 28 maja 2023r. w 51. rocz. odejścia do Domu Ojca Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Decyzją całej wspólnoty Bł. Stefan Wyszyński stał się jej patronem.

Wspólnota Żywego Różańca jest modlitewnym zapleczem dla naszych parafii i świadectwem potrzeby modlitwy w naszym życiu. Członkowie Wspólnoty spotykają się raz w miesiącu w danym kościele parafialnym, następnie w świetlicy wiejskiej
(w jedną z niedziel o godz. 14.00), termin podawany jest na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych tydzień przed spotkaniem. Obecnie w każdej z parafii istnieje jedna róża.

Nad całością czuwa zelatorka, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty Różańcowej.
Dla parafii w Strzyżewie Kościelnym jest nią – p. Krystyna Kwaśniewska (tel. 665-897-401);
Dla parafii w Jankowie Dolnym jest nią – p. Krystyna Sanok (tel. 508-870-237)
Opiekunem całej wspólnoty jest:
ks. Sebastian Huebner – proboszcz parafii (tel. 539-605-078).
Moderatorem diecezjalnym jest:
ks. Tomasz Krawczyk (Wronczyn par. p.w. św. Stanisława BM – Dekanat kiszkowski
62-010 Pobiedziska, Wronczyn 12, tel. 61/815 62 45)

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego,
Biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę.
Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,
teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą
Amen.

Wspólnota Żywego Różańca
Parafii Strzyżewo Kościelne
Wspólnota Żywego Różańca
Parafii Jankowo Dolne

PARAFIALNE INTENCJE DLA WSPÓLNOT ŻYWEGO RÓŻAŃCA
parafii p.w. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym
i parafii p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Jankowie Dolnym
na rok 2024