Wspólnota Żywego Różańca przy parafii
p.w. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym

OGÓLNE INFORMACJE

Żywy różaniec jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez bł. Paulinę Jaricot (1799 – 1862) w Lyonie,
we Francji.
Ma charakter modlitewny a jego celem jest, według założycielki, wspomaganie działań misyjnych Kościoła.
Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób,
obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez papieża Jana Pawła II – 20 osób,
które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc.
Kiedy wszystkie osoby należące do jednej róży wypełniają swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy
do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca,
to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach
i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej.
Parafialna Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną,
tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe czy światowe. Żywy Różaniec ma swoją strukturę.
Na czele jednej dwudziestoosobowej róży stoi zelator. Nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa kapłan – opiekun danej wspólnoty.

       W naszej parafii Żywy Różaniec istniał już przed laty, ale na nowo wznowił swoją działalność 28 listopada 2021r.
Jest on modlitewnym zapleczem dla naszej parafii i świadectwem potrzeby modlitwy w naszym życiu. Członkowie Wspólnoty spotykają się raz w miesiącu w kościele następnie w świetlicy wiejskiej
(w jedną z niedziel o godz. 14.00), termin podawany jest na bieżąco
w ogłoszeniach parafialnych tydzień przed spotkaniem. Obecnie w parafii istnieje jedna róża.
Jej patronką jest św. Bernadeta Soubirous – wizjonerka Matki Bożej
w Lourdes (wspomnienie liturgiczne: 16 kwietnia).
Nad całością czuwa zelatorka p. Krystyna Kwaśniewska (tel. 665-897-401),
z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
Wspólnoty Różańcowej. Opiekunem całej wspólnoty jest
ks. Sebastian Huebner – proboszcz parafii (tel. 539-605-078).
Moderatorem diecezjalnym jest ks. Tomasz Krawczyk.

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego,

Biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę.

Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,

teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą

Amen.

PARAFIALNE INTENCJE DLA WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
parafii p.w. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym na rok 2023

Styczeń 2023

O duchowe owoce Misji Świętych w obu naszych parafiach przed peregrynacją kopi cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz samej peregrynacji i zaangażowanie się parafian w przygotowanie.

Luty 2023

Z podziękowaniem za dar peregrynacji obrazu Jasnogórskiego w naszej Archidiecezji i parafiach oraz otrzymane łaski,
za przyczyną Matki Bożej.

Marzec 2023

O owocne przeżycie Wielkiego Postu i sakramentu pokuty dla wszystkich parafian oraz o pokój na świecie.

Kwiecień 2023

O dobre przygotowanie i przeżycie wizytacji kanonicznej w obu naszych parafiach oraz błogosławieństwo Boże dla Ks. Biskupa wizytatora, Ks. Proboszcza, Rad Parafialnych i całej wspólnoty.

Maj 2023

O rozkochanie się w Bogu dzieci, przyjmujących pierwszą Komunię świętą oraz o umocnienie wiary w ich rodzinach.

Czerwiec 2023

O dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży bierzmowanej oraz nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Boga i Kościoła.

Lipiec 2023

O Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii, a zwłaszcza dla nowo zamieszkałych parafian.

Sierpień 2023

O Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników i obfite zbiory oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego,
zakonnego i misyjnego, także z naszych parafii.

Wrzesień 2023

O opiekę Matki Bożej w rozpoczynającym się roku szkolnym i katechetycznym oraz w intencji pomordowanych
w czasie II wojny światowej.

Październik 2023

O Boże błogosławieństwo dla wspólnot naszych parafii: Żywego Różańca i Liturgicznej Służby Ołtarza,
z prośbą o nowych członków.

Listopad 2023

Z podziękowaniem za dar niepodległości naszej Ojczyzny, z prośbą o błogosławieństwo dla niej oraz o łaskę nieba dla zmarłych
z naszych parafii, dobrodziejów i bliskich naszemu sercu.

Grudzień 2023

Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane od Pana Boga łaski, za przyczyną Matki Bożej i Świętych oraz z podziękowaniem
za dobre czyny dokonane w ciągu roku.

Fotorelacja z DNIA SKUPIENIA wspólnoty Żywego Różańca archidiecezji gnieźnieńskiej,
które odbyło się w sobotę 26.03.2022 r. w parafii p.w. Bł. Jolenty w Gnieźnie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej wspólnoty wraz z Ks. proboszczem.
Całość prowadził moderator diecezjalny Ks. Tomasz Krawczyk