Kolędowo w Strzyżewie Kościelnym – 05.01.2020

W niedzielę  5 stycznia 2020r. o godz. 15.00 w kościele p.w.Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym, wystąpił z koncertem kolęd Chór Męski – Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” z Gniezna pod dyrekcją Michała Sergiusza Mierzejewskiego.Chór ten przeżywa już 155 lat swej działalności.

Organizatorem koncertu było sołectwo Strzyżewa Paczkowego.

Ks. Sebastian Huebner – proboszcz parafii witając gości – przedstawił krótko chór, a następnie całość wykonywanych utworów przeplatana była wprowadzeniami w poszczególny utwór przez dyrygenta.    

Organizatorom, artystom oraz wszystkim gościom przybyłym tak licznie na to muzyczne, pełne bożonarodzeniowej atmosfery wydarzenie, serdecznie dziękujemy                                                                       

Ks. Sebastian Huebner  – proboszcz