Dziękczynny Koncert Chóru DZWON -23 października 2021 r. w parafii w Jankowie Dolnym

Koncert Chóru DZWON odbył się w sobotę 23 października 2021 r. w parafii w Jankowie Dolnym, jako dziękczynienie za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 21.lat wzniesienia kościoła parafialnego.