Fotorelacja
z naszych Nabożeństw Majowych w plenerze 2024 r.