Misjonarze Kombonianie gościli w parafii Strzyżewo Kościelne

W okresie świąt Bożego Narodzenia 2020 r. w parafii Strzyżewo Kościelne gościli Misjonarze Kombonianie, pochodzący z naszej parafii 
brat Tomasz Basiński i diakon Benoit Zameti z Togo w Afryce Zachodniej.
Misjonarze Kombonianie to zgromadzenie typowo misyjne, założone przez św. Daniela Comboniego. Pracują w 40 krajach.

Więcej informacji www.kombonianie.pl