Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – 21/22.12.2020

Delegacja 44 Drużyny Harcerskiej „BUKI” przekazała Betlejemskie Światło Pokoju do parafii w Jankowie Dolnym oraz Strzyżewie Kościelnym, 21 i 22 grudnia 2020 roku na zakończenie Mszy św. roratnich.