Srebrny Jubileusz Kapłaństwa
Ks. Sławomira Bednarka
w Strzyżewie Kościelnym – 31.05.2023 r.

W środę 31 maja 2023 r. w kościele w Strzyżewie Kościelnym na Mszy św. o godz. 17.00 złożył swoją dziękczynną intencję
Ks. Sławomir Bednarek, pochodzący z parafii Strzyżewo Kościelne, obecnie proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Ślesinie (diec. Bydgoska). 25 lat temu w naszym parafialnym kościele odprawił swoją pierwszą (prymicyjną) Mszę św.
W Mszy św. jubileuszowej uczestniczyła m.in. p. Krystyna Bednarek – mama Ks Jubilata oraz przedstawiciele parafii. Dziękując Panu Bogu za dar tego powołania, módlmy się gorliwie o nowe i święte powołania
do służby Bożej z naszych obu parafii.