Fotorelacja z uroczystości ustanowienia
nowego ministranta w parafii w Jankowie Dolnym
– 17.06.2023r.

W sobotę 17.06.2023r. na Mszy św. o godz. 17.00 w Jankowie Dolnym,
miał miejsce obrzęd ustanowienia nowego ministranta – Antoniego Dietricha, dotychczasowego kandydata,
ucznia klasy 5 SP w Jankowie Dolnym. Życzymy mu radości i gorliwości w służbie przy ołtarzu Pana.
Zapraszamy wciąż młodszych i starszych, do wstępowania w szeregi ministrantów i lektorów naszych obu parafii.

Fotografie: Amelia Laszkowska