Upamiętnili pomordowanych, pochowanych
w Strzyżewie Kościelnym – 10.09.2023

W 84. rocznicę rozstrzelania grupy Polaków przez niemieckich najeźdźców w Strzyżewie Paczkowym i Jankowie Dolnym,
na cmentarzu w Strzyżewie Kościelnym pomodlono się w ich intencji
oraz ustawiono tablicę upamiętniającą tamto wydarzenie.

10 września 1939 roku także była niedziela. Gniezno, które było już otoczone przez oddziały Wehrmachtu,
kolejnego dnia się poddało. Jedną z przyczyn tego kroku były informacje o zbrodniach, jakie dokonywały wojska niemieckie
w miejscowościach na terenie powiatu – przede wszystkim w Kłecku, gdzie rozstrzelano masowo jego obrońców.

Do tych zbrodni zaliczyć należy także to, co zaszło w Jankowie Dolnym i Strzyżewie Paczkowym,
położonych raptem kilka kilometrów na północny wschód od Gniezna. Tam to 10 września oddziały niemieckie rozstrzelały członków Straży Obywatelskiej oraz przypadkowo napotkanych mieszkańców.

Z okazji 84. rocznicy tamtych wydarzeń, w miejscowym kościele odprawiona została Msza święta w intencji pomordowanych
ze Strzyżewa Paczkowego i Jankowa Dolnego, po której uczestnicy udali się na położony obok cmentarz, gdzie na zbiorowym grobie pomordowanych złożono znicze i ks. Sebastian Huebner, proboszcz parafii wraz z wiernymi pomodlił się
za pochowanych w tym miejscu 16 osób. Z okazji tego wydarzenia przy kościele pojawiła się także tablica informacyjna,
przygotowana i ufundowana przez Mariana Kaźmierczaka, opowiadająca o wydarzeniach z tamtych wrześniowych dni.

Artykuł i zdjęcia: Gniezno24