Fotorelacja z Wizytacji Kanonicznej
w parafiach Strzyżewo Kościelne
i Jankowo Dolne – 14.09.2023r.

W czwartek 14.09.2023r. przeżywaliśmy w naszych obu parafiach
Wizytację Kanoniczną Ks. Bp. Radosława Orchowicza – pomocniczego biskupa naszej Archidiecezji.
Główne punkty tego dnia to:
godz. 11.55 – kanoniczne powitanie w kościele w Strzyżewie Kościelnym, następnie Anioł Pański
i Modlitwa Różańcowa w intencji Parafian, a szczególnie chorych i starszych;
godz. 12.45 – modlitwa za zmarłych na naszym cmentarzu parafialnym;
godz. 17.30 – Msza św. w kościele w Jankowie Dolnym w intencji obu parafii
z udzieleniem młodzieży Sakramentu Bierzmowania – 38 osób.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się i pomagali w różnych wymiarach w przygotowanie tego ważnego dnia.
Dziękuję tym, którzy wzięli udział w poszczególnych nabożeństwach, zwłaszcza chorym.
Dodatkowo podziękowania kieruję do tegorocznej młodzieży bierzmowanej za wspólne spotkania
w czasie przygotowań i ich piękną postawę.
Proszę Was młodzi, abyście nigdy nie zaparli się wiary i byli jej odważnymi świadkami.
Niech to wydarzenie w obu naszych parafiach wzmocni wiarę, nadzieję i miłość
oraz otworzy jeszcze bardziej na odpowiedzialność i zaangażowanie w nasze wspólnoty.

Z modlitwą
ks. Sebastian Huebner, proboszcz.