Mamy NOWEGO MINISTRANTA

W niedzielę 24.09.2023r. na Mszy św. o godz. 11.00 w Strzyżewie Kościelnym,
miał miejsce obrzęd ustanowienia nowego ministranta – Jakuba Badowicza,
dotychczasowego kandydata, ucznia klasy 4 SP w Jankowie Dolnym.
Cała wspólnota liturgiczna naszej parafii, życzy Jakubowi radości i gorliwości w służbie przy ołtarzu Pana.
Ponawiamy też zaproszenie dla młodszych i starszych, do wstępowania w szeregi ministrantów i lektorów.
Króluj nam Chryste !